– Svake vilkår for urfolks- og minoritetsspråk

Språkrådets styre mener språkarbeidet i Norge er under press på mange fronter.
Foto: Wikicommons/Jan-Tore Egge
Styret i Språkrådet mener rådet har større oppgaver enn de har fått penger til og truer med å trekke seg om ikke kulturministeren tar seg tid til dialog.

– Ved inngangen til 2023 har Språkrådet en oppgaveportefølje som er så stor at også lovpålagte oppgaver må velges bort. For styret i Språkrådet er dette en situasjon det er vanskelig å sitte stille og se på, skriver styret i et debattinnlegg i Aftenposten.

I innlegget hevder styret at den språkpolitiske situasjonen er akutt på mange samfunnsområder, og at engelsk vinner fram i mange sammenhenger.

– Vi observerer svake vilkår for nynorsk og svært svake vilkår for de utsatte urfolks- og minoritetsspråkene våre. Og vi ser at språkpolitiske virkemidler mangler prioritet og ressurser. Derfor har vi bedt om å få komme i dialog med politisk ledelse i Kultur- og likestillingsdepartementet, heter det i innlegget, som er signert et samlet styre.