Sivilombudsmannen kritiserer UNE for avslag på feil grunnlag

 
Foto: Stortinget
Sivilombudsmannen kritiserer UNE for hvordan søknader om familiegjenforening er blitt behandlet. Flere hundre familier kan ha fått avslag på galt grunnlag.

– Vi registrerer nå gjennom behandling av nye klager at UNE, eller utlendingsmyndighetene, ikke har fulgt vårt rettssyn, og det er beklagelig. Det er forutsatt at forvaltningen skal følge ombudsmannens uttalelser, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger (bildet) til NRK.

Allerede i 2014 kritiserte Sivilombudsmannen Utlendingsnemnda (UNE) for feil regelanvendelse, noe som kan ha ført til at mange familier fikk avslag på søknaden om familiegjenforening. Nå får altså UNE kritikk på ny etter en klage fra advokatfullmektig og prosjektleder i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Georg Schjerven Hansen.

Klagen gjelder praktiseringen av regelverket fra 2014 og fram til forskriften ble endret i fjor høst. Mens Sivilombudsmannen mener personer med flyktningstatus har overholdt fristen for å søke gjenforening med familiemedlemmer dersom de innen ett år har levert søknaden på nett og betalt saksbehandlingsgebyr, har UNE krevd at man også må møte opp personlig på en av utenriksstasjonene og levere vedlegg til søknaden for å holde seg innenfor ettårsfristen.

Ifølge UNE dreier det seg om rundt 300 saker om familiegjenforening som kan ha blitt vurdert feil. De ser nå på fire av dem, og skal vurdere hva de gjør videre.

Etter forskriftsendringen i fjor høst kreves det nå at søknad må leveres på nett og gebyr betales innen seks måneder etter at referansepersonen har fått opphold. Man må dessuten møte opp personlig etter avtale på utenriksstasjonen innen ett år etter at referansepersonen har fått opphold.

(©NTB)