Regjeringen vil stille høyere norskkrav til innvandrere

 
Foto: Fremskrittspartiet
Regjeringspartiene vil gå vekk fra kravet om antall norsktimer for innvandrere og heller se på språknivået.

– Det er et krav til innvandrerne om at de faktisk må lære seg norsk og vise en reell vilje for det. Det er ikke sånn at man skal fortsette å leve på sosiale ytelser, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til VG.

Hun mener altfor mange lever i Norge uten å kunne norsk og uten å være en del av det norske samfunnet. Hun viser spesielt til minoritetskvinner.

I dag har flyktninger rett til 600 timer opplæring i det norske språk og samfunn, som en del av kommunenes introduksjonsprogram. Nå vil regjeringen at kravet om antall timer skal byttes ut med språknivå og at norskopplæringen skal starte allerede i asylmottakene.

I tillegg vil regjeringen ifølge avisen stramme inn kravene til de som mottar sosialstønad og ikke kommer i jobb.

– Hvis man går ut av introduksjonskurset, inn i hjemmet og ikke ut i jobb fordi man kan for dårlig norsk, da vil vi stille krav, sier integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til VG. Kravet han viser til er at man fortsetter på norskkurs.

I Jeløy-erklæringen varslet regjeringen om at kravet skal gjelde fra man har hatt opphold i Norge i fem år, men nå åpner de for å innføre kravet tidligere.

Hvordan norskkunnskapene skal testes, er fortsatt ikke klart.

(©NTB)