Nesten 11.000 flere med flyktningbakgrunn bosatt i fjor

Interne forviklinger: Statistisk Sentralbyrå har vært i nyhetsmediene den siste tiden grunnet en omstridt rapport om innvandring, økonomi og demografi.
Foto: Thomas Bjørn Skau
I 2017 økte antall bosatte personer i Norge som har flyktningbakgrunn med 10.900 personer. Totalt har 4,3 prosent av befolkningen flyktningbakgrunn.

Ved årsskiftet bodde det 228.200 personer med flyktningbakgrunn her i landet. Det er en økning på 5 prosent fra året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av innvandrerbefolkningen i Norge er nå 31 prosent personer med flyktningbakgrunn.

I 2017 var det antall flyktninger fra Syria som økte mest, slik det har vært de siste årene etter at flyktningstrømmen til Europa startet i 2015. Ved årsskiftet var det registrert 26.200 syrere bosatt i Norge, enten som flyktninger eller som personer familietilknyttet disse. Det er 6.200 flere enn det var 1. januar 2017 og syrere utgjør nå den nest største gruppen med flyktninger, foran irakere.

Det er fortsatt personer fra Somalia som utgjør den største gruppen flyktninger, med totalt 27.600 personer med flyktningbakgrunn. I tillegg kommer somaliere som har innvandret til Norge av andre årsaker.

Statistikken viser også at én av fem flyktninger har kommet til Norge gjennom familiegjenforening. Det er Somalia og Sri Lanka som har den største andelen med familietilknyttede.

Blant alle personer med flyktningbakgrunn har 26 prosent bodd i Norge i 20 år eller lenger. Minst like mange – 27 prosent – har kort botid, på 0–4 år. I den sistnevnte gruppen er det syrere som er den største nasjonsgruppen – hele 94 prosent har bodd i Norge under fem år. Vietnam og Bosnia-Hercegovina har størst andel flyktninger med lang botid.

(©NTB)