Krav til mangfold og likestilling virker

Hege Nilssen, direktør i Bufdir, er positiv til at private virksomheter er mer bevisst på mangfold og likestilling,
Foto: Utdanningsdirektoratet
En ny raoort fra CORE viser markant økning i rapportering på mangfold og likestilling etter innføringen av nye krav til norske virksomheter.

Rapporten fra CORE, Senter for likestillingsforskning, undersøker effekten av nye lovkrav til aktivitet og rapportering på likestillingsområdet, ifølge Bufdir.

– Vi er veldig glade for at det nå ser ut til at de store private virksomhetene er mye mer bevisst på mangfold og likestilling i sine årsrapporter. Så gjenstår det å se om dette faktisk får innvirkning utover bedriftenes rapportering, sier Hege Nilssen, direktør i Bufdir.

Redegjørelsesplikt fungerer

I 2021 var det en dobling av ordene «mangfold» og «kvinne» i de undersøkte virksomhetenes årsrapporter, sammenlignet med 2019.

– Gjennomgangen av årsrapportene til de største virksomhetene viser tydelig at de nye aktivitets- og redegjørelsespliktene virker. Bedriftene rapporterer i økende grad om likestillingssituasjonen i sine virksomheter og om hvordan de arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering, sier professor og leder ved CORE, Mari Teigen til bufdir.no.

I notatet undersøkes redegjørelsene for likestillings- og mangfoldsarbeid i årsrapportene for 2017, 2019 og 2020.

– Vi må selvfølgelig ta med oss at dette er store og ressurssterke virksomheter. Vi trenger mer kunnskap for å kunne fastslå hvordan det ser ut for de litt mindre arbeidsgiverne, sier Nilssen.

Les hele notatet