Noor bekymret over at flere muslimer diskrimineres

0
Linda Noor, daglig leder av Minotenk, er bekymret over rapporten som viser økt diskriminering av muslimer i Norge.

Den 8. mars må alle kvinners historier høres | Delir Karim

0
Kvinner i innvandrerfamilier er ikke i nærheten av å ha kjempet kvinnekampen ferdig, skriver Delir Karim i dette innlegget. 

Antall klager til Diskrimineringsnemnda har doblet seg

0
Klageorganet har fått en stor økning i antall saker, og de beklager for at saksbehandlingstida øker.

Fritt Ords Honnør til Ella Marie Hætta Isaksen

0
Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen tildeles Fritt Ords Honnør for hennes innsats for minoritetsvern og samiske urfolksrettigheter.

Kvinnevennlig økonomi lønner seg for alle | Ubah Aden   

0
Diskriminering av kvinner koster dyrt. Likestilling av kvinner bedrer økonomien – på verdensbasis, skriver Ubah Aden i dette innlegget. 

Kvinnekampen har stor relevans for unge | Attia Mirza Mehmood   

0
Mye historie og lite nåtid kan være årsaken til at unge jenter ikke helt ser hva dagens kvinnekamp er, skriver Attia Mirza Mehmood i dette innlegget. 

De usynlige heltene | Shila Khayrollahzadeh og Tamina Sheriffdeen Rauf    

Ikke glem kvinnene som bryter ned strukturer i familien for at barna deres skal kunne leve friere liv enn dem de selv har levd, skriver Shila Khayrollahzadeh og Tamina Sheriffdeen Rauf i dette innlegget. 

Nye forventninger til selskaper: Hvordan utløse verdien av mangfold? | Kristin Walstad og Erik Eide  

Det ligger store gevinster i å forebygge og motvirke utenforskap, skriver Kristin Walstad og Erik Eide i dette innlegget.

Britisk minister legger fram forslag til ny asyllov

0
Storbritannias innenriksminister Suella Braverman hevder at regjeringens forslag til ny innvandringslov er i tråd med internasjonalt lovverk.

Sametingspresidenten utsatt for samehets

0
Sametingspresident Silje Karine Muotka har mottatt truende eposter som hun har videresendt til politiet. Dette skjer dager etter Fosen-demonstrasjonene i Oslo.