Noor bekymret over at flere muslimer diskrimineres

Økt diskriminering av muslimer henger sammen med utbredte oppfatninger i samfunnet, sier Linda Noor i Minotenk.
Linda Noor, daglig leder av Minotenk, er bekymret over rapporten som viser økt diskriminering av muslimer i Norge.

En rapport viser at 43 prosent av muslimer i Norge føler seg ekskludert fra det norske fellesskapet.

Rapporten presenterer funn fra en studie om diskrimineringserfaringer blant muslimer i Norge. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) og Likestillingssenteret KUN, på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Utdefineres fra fellesskapet

Utdypende analyser av respondentenes egne beskrivelser viser at ekskludering fra det norske fellesskapet utgjør et grunnmotiv i negative erfaringer blant muslimer.

Undersøkelsen viser at én av fire respondenter har opplevd trakassering og skjellsord rettet mot seg, de siste 12 månedene, i det offentlige rom. Muslimfiendtlige ytringer dreier seg ofte om at muslimer utdefineres fra det norske fellesskapet.

Fører til utenforskap

I rapporten kommer det videre fram at 33 prosent sier at de har skjult sin religiøse identitet av frykt for negative holdninger.

Flere menn (37 prosent) enn kvinner (29 prosent) skjuler sin religiøse identitet av frykt for negative holdninger. 21 prosent sier de har opplevd diskriminering i møte med offentlige institusjoner på bakgrunn av sin religiøse identitet.

Leder i Minotenk, Linda Noor, ser på med bekymring på tallene,

– Jeg mener dette henger sammen med utbredte oppfatninger i samfunnet om at islam og “det norske” eller “vestlige” er i konstant motsetningsforhold. Det er en kunstig og farlig konstruksjon, som fører til diskriminering, utenforskap og i verste fall ekstremisme, skriver hun på sin Facebook-side.