Britisk minister legger fram forslag til ny asyllov

Storbritannias innenriksminister Suella Braverman sier ny innvandringslov er i tråd med internasjonalt lovverk.
Foto: Wikicommons/David Woolfall
Storbritannias innenriksminister Suella Braverman hevder at regjeringens forslag til ny innvandringslov er i tråd med internasjonalt lovverk.

Storbritannias innenriksminister Suella Braverman hevder at regjeringens forslag til ny innvandringslov er i tråd med internasjonalt lovverk.

Braverman la tirsdag fram forslaget i Parlamentet. Her insisterte hun på at forslaget ikke bryter med menneskerettighetene, samtidig som hun oppga at regjeringen er i diskusjoner med Den europeiske menneskerettsdomstolen.

– Jeg er sikker på at dette lovforslaget er forenlig med internasjonale forpliktelser, sa hun.

På forhånd er det meldt at lovforslaget vil gjøre det mulig for britiske myndigheter å pågripe og deportere alle som kommer til landet på irregulært vis. Det vil si at ingen som krysser Den
engelske kanal i små båter, skal få anledning til å søke asyl.

Braverman oppga under framleggelsen at de som ankommer Storbritannia i småbåter, også skal kunne fengsles i 28 dager uten mulighet til å slippe ut mot kausjon.

Tirsdag morgen innrømmet Braverman at forslaget presser grensene til det internasjonale lovverket, men hun insisterte også da på at det ikke kommer til å bryte det.

(©NTB)