– Barneperspektivet er totalt fraværende i integreringsloven

0
Når barneperspektivet er utelatt i lovverket faller ansvaret for at barna blir integrert på en god måte mellom flere stoler, mener Christine Rackwitz. Hun er seniorrådgiver for barns rettigheter og integrering i Redd Barna.

SV vil at Norge skal ta imot 5000 kvoteflyktninger

0
SV mener Norge skal ta imot 5000 kvoteflyktninger i året, i tillegg til flyktninger som kommer fra Ukraina.

Britisk høyesterett vurderer omstridt migrantplan neste uke

0
Storbritannias høyesterett vil neste uke komme med sin kjennelse i saken om hvorvidt landets regjering kan sende asylsøkere som ankommer landet, til Rwanda.

Mehl: Ankomstene av Ukraina-flyktninger har nesten doblet seg

0
Norge tar imot flere fordrevne fra Ukraina enn Sverige, Danmark og Finland til sammen, sier justisministeren i en redegjørelse for Stortinget.

Politiet lar SIAN hetse muslimsk ungdom

0
Oslopolitiets advokat sier til Utrop at politiet er avhengige av anmeldelser for å etterforske hatytringer fra SIAN. – Dette er for stor belastning å legge på enkeltpersoner, svarer jusprofessor Bjørnar Borvik. Nå vurderer Sandefjord-politiet en ny anmeldelse mot SIAN.

Jussbuss: – Myk opp reglene for fri rettshjelp

0
Lovene og rettighetene er ikke like tilgjengelig for minoritetene som for andre. – Det udekkede rettshjelpsbehovet er enormt, derfor bør langt flere få fri rettshjelp, mener Jussbuss. I år har de mottatt langt flere henvendelser sammenliknet med i fjor.

– Demokratisk problem at unge kvinnelige politikere opplever hets og trusler

Sarah Gaulin legger opp som lokalpolitiker i Søndre Nordstrand og flytter ut av bydelen. – Sarah har blitt hørt og lyttet til, sier leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen til Utrop.

Politiets tafatthet er årsak til ungdomskriminaliteten i Oslo

0
Det er angivelig rundt 100 kriminelle nettverk i Norge. Men politiet har bare kapasitet til å gå etter 40 av dem, ifølge Kripos.

Er kognitiv terapeut for de adopterte: – Mange bærer på et traume

0
Som liten følte Jorunn Eid Fuglu seg ofte ensom, sårbar og redd, og hun fikk aldri snakke om at hun var adoptert. Nå er hun kognitiv terapeut med adopsjon som spesialområde. Og mener Norge ikke anerkjenner adoptertes traumer godt nok.

Mímir Kristjánsson: – En ting som hjelper fattige folk ut av fattigdom, er å gi dem penger

0
Andelen barn med lavinntekt har økt i Norge og Sverige, mens utviklingen i Finland og Danmark er preget av stor grad av stabilitet. Flere innvandrerbarn er i nedre sjikt i fattigdomsskalaen, i følge rapporten.