Britisk høyesterett vurderer omstridt migrantplan neste uke

Over 45.700 migranter og flyktninger ankom Storbritannia i små båter på den farlige ferden over Kanalen i fjor.
Foto: Wikimedia Commons
Storbritannias høyesterett vil neste uke komme med sin kjennelse i saken om hvorvidt landets regjering kan sende asylsøkere som ankommer landet, til Rwanda.

En ankedomstol i London slo i april fast at ordningen er ulovlig fordi Rwanda er et utrygt land. Den kjennelsen er anket, og høyesterettsbeslutningen kommer 15. november, melder Reuters.

Loven vil nekte alle som kommer til Storbritannia med båt, å søke om asyl. Den inkluderer også et tiltak om å overføre alle flyktninger som kommer ulovlig, til et tredjeland som Rwanda for å avskrekke fra ulovlig innvandring.

Bakteppet for lovforslaget er økningen i migranter som tar seg over Den engelske kanal i små båter hvert år. Over 45.700 migranter og flyktninger ankom Storbritannia i små båter på den farlige ferden over Kanalen i fjor, noe som var en økning på 60 prosent fra året før

Rwanda-planen ble først introdusert av Boris Johnsons regjering i fjor, men ble blokkert av Den europeiske menneskerettsdomstolen.