– Demokratisk problem at unge kvinnelige politikere opplever hets og trusler

Eks-lokalpolitiker Sarah Gaulin trekker seg ut av politikken og flytter fra hjembydelen etter flere trusler.
Foto: Privat
Sarah Gaulin legger opp som lokalpolitiker i Søndre Nordstrand og flytter ut av bydelen. – Sarah har blitt hørt og lyttet til, sier leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen til Utrop.

Gaulin forteller om trusler, flere ubehagelige enkeltepisoder, og at hun ikke lenger føler seg trygg i området.

– Det er summen av flere enkelt episoder i bydelen som førte til at vi flyttet for å skjerme meg selv, sier Gaulin til Utrop.

Truslene har ifølge henne kommet grunnet hennes rolle som frontfigur i kampen mot negativ sosial kontroll.

Fikk trusler

Utrop tok kontaktet med Gualin for å få vite hvor mange trusler har kommet inn, og når truslene ble anmeldt.

Gaulin opplyser at èn episode ble anmeldt i 2020 til politiet. Da ble det kastet stein på leiligheten hun bodde i.

– Faktisk har jeg anmeldt kun en av episodene som jeg ble utsatt for. Jeg har valgt å flytte for å skjerme meg selv og mine nærmeste, sier hun til Utrop.

Utrop ba om innsyn i truslene, og fikk tilsendt skjermdumper. Ingen av meldingene Utrop fikk skjermdump av viser trusler.

Du forteller Utrop at du har anmeldt en episode i 2020. Alle disse forholdene ligger flere år tilbake i tid. Og ingenting fra screenshot som bekrefter at det har vært grove trusler i sosiale medier. Og ikke en gang trusler. Hva sier du til det?

– Jeg har fått bilder med truende innhold og rop etter meg når jeg har gått i nærmiljøet. Det har vært forsøk fra enkelte å få til konfrontasjon mellom meg og andre men jeg har gått annen vei eller unngått de som forøkte å oppsøke meg ute, sier Gaulin.

Med truende innhold mener hun et bilde av en person som poserer med våpen som skal være sendt i 2018. Denne personen skal angivelig tilhøre et kriminelt miljø, og sitter nå i fengsel for en annen sak.

Det skal også ha kommet trusler via telefon den gagn, men forholdet ble ikke anmeldt.

– Han ringte meg og truet med at de viste hvor jeg bodde og jeg måtte være
forsiktig med hva jeg gjorde. Vedkommende som truet den gang var involvert i alvorlige forbrytelser at jeg ikke turte å anmelde ham, sier Gaulin.

– Han kommer ut av fengsel om kort tid og jeg har ikke lyst å bo i samme området hvor jeg muligens møte en som har så mange teorier mot meg og saken vedkommende er dømt for, derfor flytter jeg.

Kan forklares med politisk virksomhet

Hvorfor mener du at disse truslene har sammenheng med ditt arbeid med sosial kontroll å gjøre?

– De oppsøkte meg i sammenheng med at jeg undersøkte miljøer der det både var negativ sosial kontroll og gjengkriminalitet i bildet. Jeg var en som folk oppsøkte når de ikke ville snakke med myndighetene. Derfor var involvert i flere saker, alt fra forsøk på tvangsekteskap, negativ sosial kontroll til gjengrelaterte saker, sier Gaulin.

– Jeg har også uttalt meg om SIAN, og om deres demokratiske rett til å holde møter på Holmlia, selv om vi tar sterk avstand fra deres ideologi og ytringer. Og da fikk jeg en del på innboksen. Jeg valgte etter hvert å legge mer bånd på meg selv, og ikke uttale meg om så kontroversielle emner.

Innskrenket ytringsfrihet

Eks-politikeren føler truslene har ført til en innskrenket personlig ytringsfrihet.

– Enkelte saker har kostet for mye å uttale seg om. Ofte har jeg måttet vurdere min egen sikkerhet før jeg skal uttale meg i en eller annen sak i mediene. For meg og mine nærmeste har dette vært skremmende å måtte gå igjennom. Vi flytter ut av bydelen først og fremst for egen trygghet.

Hvilken konkret nylige hendelse/ episode gjør at du bestemte deg for å flytte i oktober?

– Folk jeg kjenner igjen fra tidligere saker fulgte etter meg og sto utenfor min bolig bare for skape en utrygghet for meg og min samboer. De bor ikke engang i mitt område men har fulgt etter meg for å markere seg eller vise meg at de finner meg. Det var også folk som ringte på døren veldig sent på natta bare for spørre om jeg bodde der. 

Kritisk til partikulturen

Samtidig mener Gaulin at hennes eget parti, Arbeiderpartiet, har neglisjert problemet, i følge et innlegg i Nettavisen.

– Jeg var åpen og ærlig om hvordan problemene minner om svenske tilstander og om hvordan vi bør forebygge dette så fort så mulig, skriver hun i innlegget.

Å komme med internkritikk følte hun at det kunne være utfordrende internt:

– Om jeg uttalte jeg meg i media om kriminalitet i Oslo, så fikk jeg partipisken eller en telefon fra rådgivere som skulle korrigere meg eller be meg om å dempe budskapet (…) Vi må heller ikke glemme at lokalpolitikere ved jevne mellomrom får informasjon om kriminalitetsbildet i Oslo sør. Dette er informasjon som er unntatt offentlighet med sterke beskrivelser om den dårlige utviklingen, skriver hun i Nettavisen.

Hun føler at Oslo Ap ikke har tatt situasjonen rundt gjengene på alvor.

– Folk i partiet som jeg har sagt ifra til, føler jeg ikke har villige til å lytte. Jeg føler også at noen politikerne bagatelliserer situasjonen. Hvis situasjonen ikke hadde vært så ille, hvorfor må jeg trekke meg ut av alt? Forlate et sted hvor enkelte i familien min fortsatt bor, hvor jeg vokste opp og har vennene mine? Folk innad i Oslo Ap har anerkjent at jeg har vært en viktig stemme, og vet godt hvordan egentlig ting er i bydelen, sier hun til Utrop.

– Hets som demokratisk problem

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, ser det som veldig leit at en lokalpolitiker mottar trusler på den måten Gaulin forteller om.

Stortingsrepresentant Frode Jacobsen (Ap) sier det er demokratisk problem at lokalpolitikere som Sarah Gaulin må slutte i politikken og flytte fra bydelen.
Foto : Stortinget

– Vi kan selvsagt ikke akseptere dette, og synes det er trist trend at mange unge kvinnelige politikere med minoritetsbakgrunn opplever hets og trusler. Det er et demokratisk problem vi må ta på alvor.

Skal være plass for ulike meninger

– Kjenner dere igjen i kritikken i hennes innlegg i Nettavisen, eller er kritikken ubegrunnet?

– Gaulin har vært en viktig stemme for Arbeiderpartiet i mange år på Søndre Nordstrand. Hun har vært nestleder i bydelsutvalget/varaordfører, hun har vært leder for bydelspartiet og i fjor satt hun i vår programkomite som utformet nytt program for Oslo Arbeiderparti. Hun har hatt mange arenaer til å komme med forslag og ta initiativer til debatter, og ingen har selvsagt prøvd å stoppe henne fra det, sier han til Utrop.

I Oslo Arbeiderparti skal det være høyt under taket om spørsmål som Sarah tar opp, og andre temaer som vekker engasjement.

Jacobsen sier at i Oslo Arbeiderparti skal det være høyt under taket om spørsmål som Sarah tar opp, og andre temaer som vekker engasjement.

– Sånn skal det være og sånn mener jeg det er. Sarah har blitt hørt og lyttet til, men det er for henne som for alle oss andre i et parti, det er ikke alltid vedtakene går vår vei eller vi får det akkurat som vi vil.

Jobber aktivt mot kriminalitet

Oslo Ap er også godt kjent med utfordringene knyttet til kriminalitet på Mortensrud, og og Jacobsen mener at man har tatt dem på alvor sammen med Gaulin.

– Det har vært jobbet aktivt med utenforskap fra vårt byråd i flere år. Og politiet har gjort og gjør en innsats for å drive forebygging og bekjempe kriminalitet. Det er gjort og planlagt store investeringer i skoler, idrettsanlegg og annen infrastruktur. Vi har opprettet et jobbsenter som har gitt gode resultater og det jobbes tett med lokalmiljøet der ute.

Selv om mye er gjort, er man selvsagt enige i Oslo Ap om at det må gjøres mer, sier Jacobsen.

– Vår politikk handler om å bekjempe utenforskap og redusere forskjeller, bygge gode fellesskapsarenaer og skape trygge nærmiljøer. Dette alene er ikke nok for å bekjempe gjengkriminalitet, derfor er det bra vi får en synlig politipost på Mortensrud, samtidig som Oslopolitiet må få nok ressurser til å bekjempe de kriminelle miljøene, sier Jacobsen.