Antall klager til Diskrimineringsnemnda har doblet seg

– Vår konklusjon er dessverre at vi tror saksbehandlingstiden vil øke, sier Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda.

– Vår konklusjon er dessverre at vi tror saksbehandlingstiden vil øke i løpet av 2023, men vi jobber hardt for at den ikke skal øke i en slik grad at personer som har behov for oss, vegrer seg for å sende saker til oss, opplyser Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda.

I 2022 fikk nemnda dobbelt så mange klagesaker som i 2020, skriver FriFagbevegelse.

Det er noen sakstyper de får oftere enn andre, men økninga i antall saker skal ha fordelt seg jevnt. Diskriminering, trakassering og gjengjeldelse er det nemnda får flest klager på.

Per dags dato har de 414 saker liggende på sitt bord. Så langt i år har nemnda mottatt 87 klager.

Diskrimineringsnemnda skriver i en pressemelding at de siden 2020 har jobbet aktivt for at flere organisasjoner og organer skal bli klar over at de finnes og vite hva de tilbyr.

Behandlingstiden for saker ligger på 240 dager, skriver nemnda på sine sider.

(©NTB)