EU kranglet seg frem til innvandringsenighet

Heldige: Flyktninger fra Nord-Afrika avbildet i det de ankommer Lampedusa i Italia. I den siste tiden har flere flyktningtransporter endt i forlis- og drukningstragedier.
Foto: Flickr
Etter mer enn 13 timer i politisk havsnød kom EU-toppene i havn med en avtale om hvordan strømmen av flyktninger og migranter i Middelhavet skal håndteres.

Ifølge Nettavisen varte forhandlingene til klokken 4.30 om natten. Men til slutt klarte de 28 stats- og regjeringssjefene i EU å få på plass en avtale som alle kunne slutte seg til.

Enigheten går ut på at EU-land i fellesskap skal ta hånd om flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet og settes i land på europeisk side.

Samtidig skal det være fullstendig frivillig å delta i innsatsen. Det var et ufravikelig krav fra dypt skeptiske medlemsland i øst.

Oppretter kontrollsentre
Med den nye enigheten begynner EU å fylle innhold i ideen om «ilandstigningsplattformer», et obskurt begrep som skapte betydelig forvirring i Brussel da det dukket opp i EUs tidlige tekstutkast i forrige uke.

Nå legges det opp til at dette systemet skal bli en felles EU-innsats. Tanken er at EU skal opprette et nettverk av såkalte kontrollerte sentre i medlemsland langs middelhavskysten. Der skal det gjøres en første siling av flyktninger og migranter som settes i land. I etterkant vil en del av disse bli omfordelt til andre medlemsland for videre oppfølging.

Systemet skiller seg dermed fundamentalt fra ordningen med obligatoriske kvoter som EU vedtok for å avlaste hardt pressede Hellas og Italia under flyktningkrisen i 2015. Polens statsminister Mateusz Morawiecki mener det nye kompromisset er «veldig godt». Polen er blant dem som har nektet å godta de obligatoriske kvotene.

Fokus på kvoteflyktninger
I den nye enigheten fastslås det også at EU skal vurdere mulighetene for å utvikle et system for ilandstigning i Nord-Afrika.

Det EU håper på der, er et samarbeid med FN og nordafrikanske land om mottakssentre for flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet, men som føres tilbake til afrikansk side før de rekker å nå fram til europeisk havn.

EU lover å hente ut kvoteflyktninger fra disse leirene. Men også her skal deltakelse være fullt ut frivillig fra medlemslandenes side.