Et mindretall nordmenn vil ta imot færre flyktninger

Fra og med i morgen tidlig er man nødt til å ta med gyldige utreisedokumenter (som pass) for å komme inn og ut av Norge, som her ved Svinesunds grenseovergang.
Foto: Asgeir S. Nilsen
Et flertall mener Norge skal ta imot like mange eller flere flyktninger enn i dag. Samtidig støtter 34 prosent asylleirer utenfor Europa, ifølge en ny måling.

I undersøkelsen, gjennomført av Sentio på vegne av Klassekampen, svarer 44 prosent at Norge bør ta imot like mange flyktninger som i dag.

29 prosent mener flere må tas imot, mens 23 prosent mener Norge må ta inn færre. 4 prosent svarer “vet ikke”.

– Dette viser at det er en positiv grunnholdning til å ta imot flyktninger i befolkningen, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen til avisen.

Undersøkelsen tar også for seg folkets holdninger til den nyere debatten om asylsystemet og om asylsøkere burde få søke asyl på grensa til Norge. Det mener 42 prosent av de spurte, mens 34 prosent støtter opprettelsen av asylsentre utenfor Europa. 24 prosent svarer «vet ikke».

Nesse mener at når så mange svarer at de ikke vet, viser det at folk er usikre på asylsystemet og at politikerne har skapt større usikkerhet enn situasjonen skulle tilsi.

– Mange sitter igjen med et inntrykk av at det er ute av kontroll. Realiteten er en annen: Hittil i år har det bare kommet snaue 50.000 asylsøkere og migranter til Europa, noe man skulle tro at gikk an å håndtere.

(©NTB)