Uendret sysselsetting blant innvandrere i fjor

To tredjedeler av innvandrerne i alderen 20–66 år var sysselsatte ved slutten av fjoråret, ifølge SSB.
Vel to tredeler, 68,9 prosent, av innvandrerne i alderen 20–66 år var sysselsatte ved slutten av fjoråret.

Dette er samme andel som i fjerde kvartal året før. I resten av befolkningen gikk andelen sysselsatte litt opp, fra 79,2 til 79,8 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Stagnasjonen i sysselsettingen blant innvandrere i 2022, må ifølge SSB ses i sammenheng med den store tilstrømningen av flyktninger fra Ukraina.

– Holder vi de nyankomne flyktningene fra Ukraina utenfor innvandrergruppen, får vi en økning i sysselsettingen i 2022 på 1,5 prosentpoeng blant innvandrere, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk i SSB.

Blant innvandrere fra Afrika var det en økning i sysselsettingen på 2,7 prosentpoeng fra 2021 til 2022.

Innvandrere fra Syria, Eritrea, Somalia og Etiopia hadde den sterkeste økningen i sysselsettingen på mellom 3 og 3,3 prosentpoeng.

Innvandrere fra Somalia og Syria er likevel blant innvandrergruppene med lavest sysselsettingsandel, henholdsvis 47,6 og 45,9 prosent.