Mehl åpen for strengere virkemidler mot uvillige tredjeland

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener Norge må vurdere strengere virkemidler for å få tredjeland til å ta imot egne borgere som har ulovlig opphold i Norge og Schengen.
Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil vurdere strengere virkemidler mot land som ikke vil ta imot egne borgere med ulovlig opphold i Norge eller Schengen.

Justis- og beredskapsministeren deltok torsdag på et justis- og innenriksministermøte i Brussel. På dagsordenen sto en orientering om status for Schengen-samarbeidet, prioriteringer og utfordringer, samt viktige asyl- og migrasjonsdiskusjoner.

Et sentralt tema under møtet var fremtiden for visumpolitikken, som er et av Schengen-samarbeidets viktigste verktøy for å ha kontroll med hvem som reiser inn i Schengen-området og er med på å redusere risiko for irregulær migrasjon.

Vil ha strengere virkemidler

Mehl understreker i en pressemelding at visumpolitikken er et viktig virkemiddel for å forbedre samarbeidet med land om retur av personer uten lovlig opphold. Diskusjonene om visumregler er en fortsettelse av møtet i Stockholm i januar, der Mehl også deltok.

– Vi må vurdere strengere virkemidler mot land som ikke samarbeider om å ta imot egne borgere med ulovlig opphold i Norge eller Schengen. Dette kan være å gjeninnføre visumplikt for land med visumfrihet som en reaksjon på at landet ikke samarbeider om retur, sier hun.

Sju EU-land nord og sentralt i Europa har allerede gått sammen om en uttalelse der de krever en strengere praktisering av Dublin-avtalen. Landene argumenterer for at migranter bør bli værende i landet de først kom til, skriver Politico.

Praktisering av Dublin-avtalen må skjerpes

I en felles uttalelse omtalt av Politico, krever landene at den såkalte Dublin-avtalen håndheves strengere. Dublin-avtalen bestemmer hvilket land som har ansvaret for å behandle en søknad om beskyttelse og hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til. Uttalelsen er signert Danmark, Nederland, Belgia, Sveits, Østerrike, Frankrike og Tyskland.

Under møtet torsdag diskuterte ministrene også hvordan asyl- og migrasjonssystemet i Europa bør endres, og Mehl er enig i at Dublin-regelverket må praktiseres strengere.

– Vi må blant annet vurdere mer effektive muligheter til å bruke biometri for å ha kontroll med hvem som er i Schengen, gjennom revisjon av Eurodac. Vi må unngå at migranter beveger seg ukontrollert rundt i Europa, sier Mehl.

(©NTB)