Kompetansepluss gir ukrainske flyktninger i Bodø ny sjanse

– Vi er veldig glade for å få midler gjennom ordningen Kompetansepluss slik at vi kan hjelpe ukrainere med å finne seg til rette i det norske samfunnet, sier lederen i den ukrainske foreninga i Bodø, Roman Zherebko.
Foto: hkdir.no
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) deler ut 100 millioner kroner til 1393 kurs gjennom ordningen Kompetansepluss.

Den Ukrainske foreningen i Bodø er en av de som mottar midler gjennom årets tildeling i Kompetansepluss, ifølge hkdir.no.

Foreningen ble etablert i mars 2022 etter at krigen brøt ut i hjemlandet deres. I løpet av det siste året har de flere ganger samlet omlag 300 ukrainere til sine arrangementer. 80 prosent av flyktningene er kvinner og barn, og kompetanse- og utdanningsnivået deres varierer veldig.

– Medlemmene våre må nå lære seg norsk, det er mange som heller ikke snakker engelsk. I tillegg til det språklige skal de også få en kulturell innføring i hvordan det norske samfunnet fungerer, og hva som skiller norsk arbeidsliv fra det ukrainske, forklarer lederen i den ukrainske foreninga i Bodø, Roman Zherebko til hkdir.no.

Tilpasser seg begrensede jobbmuligheter

Flyktningene må tilegne seg ny kompetanse grunnet begrensede jobbmuligheter i Bodø.

– Mange må trolig regne med å jobbe i en annen bransje enn de gjorde i Ukraina. Da er det viktig at de grunnleggende ferdighetene er på plass. Vi er derfor veldig glade for å få midler gjennom Kompetansepluss slik at vi kan hjelpe ukrainere med å finne seg til rette i det norske samfunnet. Som en del av opplegget vil de også satse på opplæring i grunnleggende ferdigheter og digitale kunnskaper fordi dette utgjør en viktig del av norsk arbeidsliv og hverdag.

Nå skal foreningen jobbe målrettet og effektivt for å finne ut hvordan de best kan benytte midlene til undervisning for de som trenger det mest.

– Vi skal dele opp undervisningen etter utdanningsnivå, og vil satse på de som har vilje og interesse til å komme seg i jobb. Vi har også en ambisjon om å ha et kurs på kveldstid for de som allerede er i jobb. Med økte språkkunnskaper og kjennskap til norsk arbeidsliv kan de etter hvert komme seg over i andre jobber som de er utdannet til og brenner for.