Klager inn til PFU for dekning av rasismesak

Atle Antonsen mener NRKs fremstilling av den henlagte straffesaken mot ham i «Arena» og i nyhetsinnslaget på Nyhetsmorgen, er i strid med seks punkter i Vær varsom-plakaten (VVP).
Komiker Atle Antonsen har klaget inn NRK til Pressens Faglige Utvalg (PFU), bekrefter utvalget.

– Vi mottok klagen i forrige uke, og den vil bli behandlet på vanlig måte, opplyser Trude Hansen, rådgiver og fagleder i PFU til Dagbladet.

Hansen understreker at behandlingen er «på begynnerstadiet», og at de trolig ikke rekke å behandle saken på PFUs møte nå i mars. Neste mulighet er 26. april.

NTB har lest den ti sider lange klagen fra Antonsen. Han mener NRKs fremstilling av straffesaken mot ham i «Arena» og i nyhetsinnslaget på Nyhetsmorgen er i strid med seks punkter i Vær varsom-plakaten (VVP).

«Innslagene omtaler en henlagt straffesak. Dette innebærer at det stilles strenge krav til at journalisten etterlever prinsippene i VVP. Årsaken til dette er at en medieomtale av en straffesak som er henlagt, ikke skal etterlate et inntrykk av at vedkommende likevel er skyldig i de straffbare forholdene vedkommende var mistenkt for.

Uskyldspresumsjonen står sterkt i norsk rettstradisjon og medfører at journalisten i særlig grad må opptre med saklighet og omtanke i sitt journalistiske arbeid», står det i klagen.

Programredaktør for NRK nyheter Knut Magnus Berge bekrefter overfor NTB at de har mottatt klagen.

– Vi er i kontakt med Antonsen og hans representanter. Dette er en sak som skal behandles i PFU på vanlig måte, og utover dette har jeg ingen kommentarer til saken, sier Berge.