Innvandrere i Oslo har minst naturtilgang

Innvandrerbakgrunn gjør at man har mindre tilgang til grønne områder, viser ny forskning.
De med dårligst råd og innvandrerbakgrunn har minst tilgang til blågrønne lunger og er mest utsatt for luftforurensning i hovedstaden.

– Hvis det er én by i verden hvor vi kanskje forventet å finne en sosialt rettferdig fordeling av naturområder, så er det Oslo – en grønn by i et velstående og sosialdemokratisk samfunn med stor grad av likestilling mellom ulike grupper, sier Zander Venter, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en pressemelding.

Sammen med kolleger har han kartlagt hvor tilgjengelige blågrønne områder er i 99 delbydeler i Oslo, og sammenlignet dette med inntekt og innvandringsbakgrunn i de samme delbydelene. Studien ble nylig publisert i en artikkel i tidsskriftet «Science of the Total Environment». Denne typen kartlegging har man drevet ganske lenge med i storbyer over hele verden, men ikke i Norge.

– Vi fant at de med lavest inntekt og de med innvandringsbakgrunn har mindre tilgang til blågrønne områder enn andre, forteller Venter. Han presiserer at for innvandrerbefolkningen er det særlig avstanden til vann, som elver, innsjøer i Marka og fjorden, som slår ut i analysene.

Skille mellom vest og øst

Øst-vest-skillet i Oslo har sitt utspring i industrialiseringsperioden på 1800-tallet. Fra gammelt av bodde mange som arbeidet i industrien øst for Akerselva i Oslo. Siden 1970-årene har innvandringen til Oslo gitt øst/vest-skillet en tilleggsdimensjon, med en overvekt av innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika på østkanten.

– Det er derfor ikke overraskende at vi også finner en sammenheng mellom innvandringsbakgrunn og dårligere tilgang til naturarealer, forklarer Helene Figari, en av de andre forskerne i prosjektet.

Ulik fordeling av blågrønne goder faller i stor grad sammen med de sosiale og økonomiske forskjellene mellom øst og vest.

Internasjonal og norsk forskning har påvist helsefordelene ved å bo nær områder med vegetasjon, hav og sjø. Det er renere luft, mer fysisk aktivitet og mindre stress blant beboere der. Tre firedeler av Oslos befolkning bor i områder med mindre vegetasjon enn det Verdens helseorganisasjon anbefaler.

Forskningen utfordrer også tradisjonell oppfatning om at Oslo, omkranset av skog, mark og fjord, sikrer selv de minst privilegerte tilgang til natur. Det viktigste er nemlig å ha tilgang rett utafor døra – jo nærmere, jo bedre.

(©NTB)