13 prosent færre tvangsutsendelser i år

Polens uavhengighetsdag er 11. november.
Politiet har sendt ut 2.898 personer med tvang i årets første sju måneder. I juli ble 391 personer uttransportert fra Norge.

Antallet såkalte tvangsmessige uttransporteringer i årets sju første måneder var 13 prosent lavere enn det var til samme tid i fjor, da 3.322 personer var blitt uttransportert. Det melder Politiets utlendingsenhet (PU) onsdag.

Av de 2.898 uttransporterte var en drøy tredel av, 1.034 personer, tilsvarende 36 prosent, personer med straffereaksjon. Dette er 2 prosentpoeng færre enn i fjorårets sju første måneder, da 1.269 personer med straffereaksjoner ble utsendt.

Av disse var hver femte, 19 prosent, fra Polen, 14 prosent fra Romania og 10 prosent fra Litauen. Straffede utgjorde 91 prosent av dem som kommer i kategorien bort- og utviste.

Av de 391 personene som ble uttransportert i juli, var 131 personer (34 prosent) ilagt minst én straffereaksjon. 315 personer var i kategorien bort- og utviste, 35 i kategorien avslag asyl og 41 i kategorien Dublin/trygt tredjeland.

Totalt 17 mindreårige ble uttransportert i juli. Alle var sammen med en foresatt eller nært familiemedlem.

(©NTB)