Lav befolkningsvekst i Norge i andre kvartal

Færre innvandrere kommer til Norge.
Foto: Skjermdump, youtube
Lavere innvandring og færre fødsler fører til at befolkningsveksten i Norge nå er på sitt laveste siden 2005.

Det bodde i alt 5.312.300 personer i Norge 1. juli i år, ifølge SSB.

Folketallet økte med 9.600 i månedene april, mai og juni. Det er 1.050 færre enn i samme periode i fjor. Man må helt tilbake til 2005 for å finne en svakere folkevekst i andre kvartal.

Lavere innvandring er hovedgrunnen til denne utviklingen. Det innvandret 10.700 personer, noe som utgjør en nedgang på 1.700 personer fra året før.

Fra land i Øst-Europa har det imidlertid vært en liten økning i nettoinnvandringen.

Færre fra Syria og Eritrea
Nettoinnvandring – tallet på dem som har innvandret minus tallet på dem som har utvandret – ble 4.600 personer. Det er omtrent halvparten av nivået på nettoinnvandringen i samme periode i årene 2008-2012, da innvandringen langt høyere.

Nedgangen i innvandring skyldes i hovedsak at det kommer færre med syrisk eller eritreisk statsborgerskap. Det har også vært en liten nedgang i innvandringen fra Afghanistan og Somalia.

Fra land i Øst-Europa har det imidlertid vært en liten økning i nettoinnvandringen.

Lavere folketall i flere fylker
Det ble født 14.700 barn i andre kvartal. Det er en nedgang på 400 fra samme kvartal i fjor og omtrent 4 prosent lavere enn gjennomsnittet for april, mai og juni i de siste 20 årene. Antallet dødsfall holdt seg konstant.

Fødselsoverskuddet var størst i Oslo, Rogaland, Akershus, Hordaland og Vest-Agder når man ser overskuddet i sammenheng med det totale folketallet i fylket.

I fylkene Hedmark, Oppland og Telemark døde det flere enn det ble født.

I andre kvartal gikk folketallet litt tilbake i fylkene Finnmark, Oppland, Vest-Agder og Sogn og Fjordane. Resten av fylkene hadde befolkningsvekst, og veksten var størst i Oslo og Akershus.

(©NTB)