Justisministeren nektet UDI å gi asyl til alle afghanske kvinner

Utlendingsdirektoratet (UDI) ønsket å endre asylpraksisen overfor afghanske kvinner, men fikk nei fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).
Utlendingsdirektoratet (UDI) ønsket å endre den norske asylpraksisen og gi alle afghanske kvinner asyl, men fikk nei fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Det viser dokumenter som Vårt Land har fått innsyn i.

Avisen skriver at det i dag er 233 kvinner og jenter som ikke har fått behandlet saken sin hos UDI. Endringen kunne ha blitt innført fra 9. mars.

«Vi viser til at begrensningene i kvinners rettigheter i Afghanistan nå̊ er blitt så omfattende, og har så alvorlige konsekvenser for afghanske kvinner at det etter en samlet vurdering utgjør
forfølgelse», skal det stå i endringsforslaget.

Justisdepartementet på sin side avslo forslaget til endre praksisen.

De viser spesielt til at kriteriet om praksisendring vil kunne føre til «en ikke ubetydelig økt tilstrømming av asylsøkere fra visse land eller grupper».

Statsråd Mehl sa selv til Vårt Land for to uker sider at hun ikke vil gi asyl til kvinner fra Afghanistan basert på kjønn.

– Jeg ser det ikke som aktuelt å gi vern til kvinner fra Afghanistan nå, sa Mehl.

Justisministeren viser også til at departementet har bedt UDI om en nærmere utgreiing, og at departementet venter på tilbakemelding fra UDI.

(©NTB)