Nettoinnvandring og flere eldre velgere

Stadig flere er positive til innvandring, men fortsatt er det mange som er skeptiske til muslimer, viser nye tall fra SSB og HL-senteret (illustrasjonsbilde).

Ved kommune- og fylkestingsvalget i september kommer nær 4,36 millioner innbygger til å ha stemmerett. Økningen er særlig stor blant dem mellom 67 og 79 år.

Folketallet i Norge øker, og dermed øker også antallet som har stemmerett. Økningen i folketallet skyldes delvis at folk lever lenger og at det er nettoinnvandring til Norge, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samlet sett er det en økning på rundt 157.000 personer sammenlignet med valget i 2019. Økningen er størst blant dem over 67 år.

255.500 flere ungdommer og 62.000 flere innvandrere har stemmerett nå enn for fire år siden.

Til høsten er det litt færre unge velgere sammenlignet med forrige valg.

(©NTB)