Hijabkledde kvinner særlig utsatte for diskriminering

Nesten halvparten av muslimer i Norge har opplevd å føle seg ekskludert fra det norske samfunnet i løpet av det siste året. En tredjedel bekrefter at de har opplevd å skjule sin religiøse identitet av frykt for negative holdninger.

– Muslimer er svært utsatte for diskriminering. Bærer man i tillegg hijab er det ekstra synlig at man er muslim og man blir enda mer utsatt, sier Vibeke Moe til Kilden.

Forsker Vibeke Moe sier diskrimeringen som muslimer opplever er sammensatt (Foto: HL-senteret).

Moe er seniorforsker ved Holocaust-senteret og en av forfatterne bak rapporten «Diskrimineringserfaringer blant muslimer i Norge».

– Diskrimineringen av muslimer i Norge er veldig sammensatt og får ulike uttrykk når det å være muslim sammenfaller med andre identitetsmarkører som kjønn og hudfarge, sier hun.

– Synlighet er det som i størst grad påvirker erfaringer med diskriminering, og da er hudfarge, religiøse uttrykk og klesplagg utslagsgivende. Hijaben er derfor sentral i informantenes diskrimineringserfaringer.

Utbredte negative holdninger

Rapporten baserer seg på analyser av data innsamlet fra HL-senterets holdningsundersøkelser i 2017 og 2022. I tillegg består den av 47 dybdeintervjuer som gir et mer detaljert bilde av hvilke diskrimineringserfaringer muslimer i Norge har opplevd.

– Det er godt dokumentert at negative holdninger til muslimer i Norge er utbredt, sier Moe.

– Gjennom dybdeintervjuene ville vi finne ut mer om muslimers erfaringer med å bli diskriminert og hvilke konsekvenser det har.