Mediene skal representere samfunnet de opererer i. Det gir stødig inkludering, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Wikimedia Commons
Verdifulle innspill i debatten går tapt hvis mediene ikke er inkluderende nok, skriver Diyako Baroz i dette innlegget. 
33Shares
Diyako Baroz

I en tid der mangfold, inkludering og rettferdighet står sentralt blant mange aktører i Norge, er det bekymringsverdig at norske aviser fortsatt nedprioriterer tekster og innlegg basert på innsenderens etniske bakgrunn. Jeg, og mange med meg, opplever fortsatt at innslag fra skribenter og meningsbærere med ikke-norsk familiebakgrunn anses som mindre troverdige enn skribenter fra den øvrige befolkningen.  

Stemmene som alltid slippes til – og de som aldri slippes til

Dette er ofte tilfellet uavhengig av om saken er av lokal, nasjonal eller internasjonal karakter. En slik praksis går imot grunnleggende journalistiske prinsipper og bidrar til et polarisert og splittet samfunn.

For det første er det urovekkende at enkelte aviser har en tendens til å prioritere saker med en bestemt etnisk vinkling, mens andre saker ignoreres eller nedprioriteres. Dette fører til skjevhet i nyhetsbildet, der noen stemmer får uforholdsmessig mye oppmerksomhet, mens andre blir oversett. Dette kan oppfattes som en form for etnisk diskriminering og bidrar til å forsterke eksisterende fordommer og stereotypier.

Slipp til minoritetene – det gir god dialog

Med ovennevnte praksis blir verdifulle bidrag nedprioritert, og avisen blir en arena for overfladiske og polariserte debatter. Debattene blir slik endimensjonale og forutsigbare.

Vi må kreve mer av våre medier, og det er opp til oss som lesere og borgere å holde dem ansvarlige.

Uavhengig av om saken er lokal, nasjonal eller internasjonal, er det viktig at norske aviser gir plass til stemmene fra minoritetsgrupper. Dette vil sikre en mer balansert og mangfoldig nyhetsdekning og bidra til en konstruktiv dialog mellom ulike deler av samfunnet.

Å representere hele samfunnet

Det er på høy tid at norske aviser tar grep for å motarbeide denne ofte litt usynlige, men skadelige praksisen. Journalister og redaktører må bli mer bevisste på hvordan de håndterer innsendte tekster og slik også hvordan de fremstiller etniske grupper og deres utfordringer i nyhetene. Dette handler ikke om å styre utenom sensitive temaer, men om å rapportere på en rettferdig og balansert måte som ikke bidrar til ytterligere polarisering og diskriminering.

Vi må kreve mer av våre medier, og det er opp til oss som lesere og borgere å holde dem ansvarlige. Vi må arbeide for at mediene representerer hele samfunnet, og for et mer inkluderende og mangfoldig samfunn der alle stemmer blir hørt og respektert.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.