Kvensk språkpris tildeles ildsjel i kvensk språkopplæring

Språkprisen Kieliraatin kielipalkinto, tildeles Tove Raappana Reibo.

Juryen skriver i sin begrunnelse at Reibo i en årrekke har vært en ildsjel i arbeidet med å lære barn og unge å snakke kvensk – og dermed bringe språket videre til nye generasjoner og legge grunnlag for at språket skal overleve.

– Årets pris er symbolsk sett en pris til alle disse ildsjelene som deltar i kvensk språkopplæring, der Reibo er en av de fremste, dyktigste og mest engasjerte, skriver juryen.

Den kvenske språkprisen er opprettet av Språkrådet for å fremme, utvikle og bevare det kvenske språket. Vinneren mottar 25.000 kroner og et diplom.

Prisen er opprettet av Språkrådet (Kieliraati) og deles ut annethvert år. Den ble delt ut første gang i 2017 til Eira Söderholm og Agnes Eriksen, andre gang i 2019 til Liisa Koivulehto og tredje gang i 2021 til Kvenungdommen.

Kvensk språk ble anerkjent som et nasjonalt minoritetsspråk i Norge 26. april 2005. Kvensk er språket til den nasjonale minoriteten kvenene og tilhører den finsk-ugriske språkfamilien.

(©NTB)