Advarer om at barn kan bli ufrivillig etterlatt i utlandet i sommerferien

– Ingen barn skal være redde for å bli sendt til utlandet mot sin vilje
Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Regjeringen har sendt et brev til norske kommuner der de ber dem være oppmerksomme på barn og unge som kan bli ufrivillig etterlatt i utlandet i sommerferien.

– Ingen barn skal være redde for å bli sendt til utlandet mot sin vilje eller bli ufrivillig etterlatt når ferien er over. Det er uakseptabelt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Beredskapsbrevet er også sendt til Norges fylkeskommuner og statsforvaltere og gir råd rettigheter for utsatte og hvilke hjelpetjenester som finnes.

– Det er viktig at voksne som jobber med utsatte barn og unge, vet hva de skal se etter og hvem de kan kontakte hvis de frykter noen står i fare for å bli utsatt for ufrivillig opphold utenfor Norge, sier Brenna.

Økt risiko

Et ufrivillig utenlandsopphold kan innebære en risiko for tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Informasjonen i brevet skal blant annet videreformidles til lærere, helsesøstre og ansatte i kommunene og politiet, som møter de unge hver dag.

– Vi må forebygge, hindre og slå ned på negativ sosial kontroll, ikke minst når det gjelder barn og unge, sier Brenna.

Vurderer regelverket

– Det hviler samtidig et stort ansvar på personer som velger å etterlate barn og unge i et land de selv kan ha flyktet fra, sier arbeidsministeren.

I juni mottar regjeringen en rapport fra Lovutvalget om negativ sosial kontroll.

Rapporten blir del av vurderingen om regelverket i saker som gjelder negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og skal se på om rettsvernet i slike saker er godt nok i Norge i dag.

(©NTB)