Færre tvangsutsendte fra Norge hittil i år

 
Foto: Sott
Politiet har sendt ut 3.842 utlendinger med tvang i løpet av årets ni første måneder. I september ble 466 personer uttransportert fra Norge.

Antallet tvangsutsendelser er dermed 8 prosent lavere enn til samme til i fjor, viser statistikken fra Politiets utlendingsenhet (PU). Da hadde 4.176 personer blitt sendt ut av landet.

Blant de 3.842 uttransporterte var 3.033 i kategorien bort- og utviste, 437 hadde fått avslag på asyl, og 372 ble returnert ifølge Dublin-avtalen eller til et trygt tredjeland. Dette er saker hvor personer har søkt asyl i Norge, men hvor det allerede foreligger en oppholdstillatelse (flyktningstatus eller annen form for tillatelse) i et annet land som regnes som trygt.

Av de 466 uttransporterte i september var 144 personer ilagt en eller flere straffereaksjoner, noe som tilsvarer nærmere 31 prosent av alle uttransporteringene i september. Av de straffede var 17 prosent fra Polen, 14 prosent fra Romania og 9 prosent fra Litauen.

I alt 25 mindreårige ble uttransportert i september. Samtlige dro sammen med foresatt eller et nært familiemedlem, opplyser PU.

Statistikken fra PU omfatter ikke assistert (frivillig) retur, som utføres av Utlendingsdirektoratet.

(©NTB)