Regjeringen kommer ikke til øke makstall flyktninger

Ved å inkludere mulige asylsøkere som relokaliseres i antallet kvoteflyktninger, setter regjeringen et tak for totalantallet man ønsker å ta imot, er tonen fra justisminister Tor Mikkel Wara.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
KrF og Venstre feiret økningen i tallet på kvoteflyktninger til 3.000 i statsbudsjettet for neste år. Nå viser det seg antallet i praksis ikke kommer til å økes likevel.
0Shares

Overfor Dagsavisen vedgår nemlig justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at regjeringen har slått sammen to poster.

– Regjeringen vurderer en kvote på 3.000 plasser i 2019 som en økning sett opp mot at tallet på kvoteplasser i 2018 er på 2.120. Ved å inkludere mulige asylsøkere som relokaliseres i antallet kvoteflyktninger, setter regjeringen et tak for totalantallet man ønsker å ta imot.

Gunvor Knag Fylkesnes, leder i Redd Barnas politikk- og samfunnsavdeling, sier til Klassekampen at hun er skuffet.

Ved å inkludere mulige asylsøkere som relokaliseres i antallet kvoteflyktninger, setter regjeringen et tak for totalantallet man ønsker å ta imot.

Fylkesnes viser til en setning i budsjettforslaget der det står: «Ved eventuelt mottak av asylsøkere for å fordele ansvar mellom EU-/ Schengen-land skal dette tas innenfor tallet på kvoteflyktninger».

– 3.000 kan se ut som en økning. Men i dette 3.000-tallet har de også tatt med relokaliseringsflyktninger, som vi får fra asylsamarbeidet Norge har med EU og Schengen.

Vil ikke øke makstall
Innvandringspolitisk talsperson i Frp Jon Helgheim bekrefter det Redd Barna sier.

– Makstallet regjeringen har satt på 3.000 kvoteflyktninger neste år er lavere enn gjennomsnittet de siste fire årene, som er 3.110, sier han til  Aftenposten.

– Det er helt uaktuelt å øke taket på 3.000. En eventuell forpliktende avtale med EU må gå inn på samme kvote. Dette er smertegrensen for Frp, legger han til.