Une og UDI stopper returer til Sudan

Une vil innen 3. november vurdere om utreisestansen til Sudan bør forlenges eller oppheves.
Foto: Claudio Castello
Personer fra Sudan som har fått endelig avslag på opphold i Norge, har inntil 3. november i år ikke plikt til å returnere til Sudan, opplyser UDI.

Politiet kommer heller ikke til å returnere noen med tvang til Sudan nå.

Utlendingsnemnda (Une) og Utlendingsdirektoratet (UDI) har besluttet midlertidig å suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Sudan.

Bakgrunnen er at det har pågått kamper i landet siden konflikten mellom Sudans væpnede styrker (SFA) og den paramilitære styrken Rapid Sudan Forces (RSF) brøt ut 15. april. Den generelle sikkerhetssituasjonen i Sudan er nå så uoversiktlig og usikker, at det ikke er grunnlag for å behandle saker som omhandler sudanske borgere der resultatet vil innebære retur til hjemlandet.

Une vil innen 3. november vurdere om utreisestansen skal forlenges eller oppheves.

Une har 34 saker til behandling fra sudanske borgere. Av disse er det omtrent 17 saker som kan medføre utreiseplikt, men som Une nå vil vente med å behandle.