Akademikerprisen til psykologiprofessor Nora Sveaass

 
Foto: Wikipedia
Psykologiprofessor Nora Sveaass er tildelt Akademikerprisen under Akademikernes høstkonferanse i Oslo onsdag.

Prisen er på 100.00 kroner samt en skulptur av Nico Widerberg.

Juryleder Curt A. Lier trekker fram Sveaass' arbeid for å dokumentere behovet for langsiktig behandling og oppfølging etter tortur og andre former for overgrep som begrunnelse for tildelingen.

– Hun har bidratt til å synliggjøre at reaksjonene etter overgrepene ikke blir borte ved at et menneske innvilges opphold i et nytt land, men at de fysiske og psykiske ettervirkningene vil prege torturoverlevende og deres familier resten av livet, sier Lier.

– Dette er en fantastisk anerkjennelse og synliggjøring av menneskerettighetsarbeid – ikke bare det jeg gjør, men menneskerettighetsforsvarere rundt om i hele verden. Jeg er glad og overveldet over prisen, sier prisvinneren.

Hun er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, var medlem av FNs torturkomité fra 2006-2013, og er i dag nestleder av FNs underkomité for forebygging av tortur og umenneskelig behandling. Sveaass er også leder av Health and Human Rights Info og president for rådet i Helsingforskomiteen.

Etter 40 års arbeid med flyktninger og torturofre etterlyser Sveaass at norske myndigheter tar flyktningers psykiske helse mer på alvor. Prisvinneren mener konsekvensene av tortur, fengsling og overgrep er undervurdert.

– Problemene til folk på flukt slutter ikke fordi de har kommet over en landegrense. Mange sliter med voldsomt smertefulle minner og kommer ikke videre i livene sine på grunn av angst og usikkerhet, sier Sveaass.

(©NTB)