Kirkepolitiske lister klarer ikke å få innvandrere på listene

De tre kirkepolitiske listene har klart å stille til sammen én kandidat med innvandrerbakgrunn utenfor Europa til kirkevalget.

– Listene gjenspeiler hvem som er engasjerte i kirken, og det er en kjensgjerning at få med innvandrerbakgrunn er aktive i Den norske kirke, sier Jo Hedberg, som er leder for Bønnelista, til Vårt Land.

Bønnelistas åttendekandidat i Bjørgvin bispedømme er den eneste kandidaten med ikke-europeisk innvandrerbakgrunn fra de tre politiske listene Åpen folkekirke, Bønnelista og Frimodig kirke. I tillegg stiller Nominasjonskomiteen med liste.

– Jeg tror jo at mange med innvandrerbakgrunn kunne sympatisert med oss, og at det hadde vært positivt for kirken som helhet om vi var mer kjent. Mange, særlig med ikke-vestlig bakgrunn, reagerer på den liberale teologien som preger Den norske kirke, og da er det verdifullt å synliggjøre at det finnes bevegelser og nettverk i kirken som fastholder en teologi som de kan kjenne seg igjen i, sier leder Sverre Elgvin Lied i Frimodig kirke.

(©NTB)