Afghanske kvinner kan få asyl i Norge på grunn av kjønn

– Jeg ser det ikke som aktuelt å gi beskyttelse til kvinner fra Afghanistan på generelt grunnlag nå, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i mars. Nå snur regjeringen.
Justisdepartementet vil la afghanske kvinner få asyl i Norge ved at de kan defineres som «en spesiell sosial gruppe».

Det kommer fram i en ny instruks som Justisdepartementet sendte til Utlendingsdirektoratet (UDI) mandag denne uken, skriver Vårt Land.

Det skjer etter at UDI i mars ønsket å endre den norske asylpraksisen og gi afghanske kvinner og jenter som har søkt asyl i Norge opphold. Fra før gir Sverige og Danmark asyl til afghanske kvinner på bakgrunn av kjønn.

UDI mente begrensningene i kvinner og jenters rettigheter i Afghanistan er så alvorlige at kvinner og jenter fra Afghanistan kan defineres som «en spesiell sosial gruppe».

I mars sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) nei til forslaget fra UDI, men nå snur altså regjeringen i saken.