Gir 13 millioner til inkludering i kulturlivet

– Vi ønsker et inkluderende og mangfoldig kulturliv, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.
Foto: Katrina Svarca
75 prosjekter mottar til sammen nær 13 millioner kroner fra tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv.

Kulturtanken har ansvar for tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge i kulturlivet. I 2023 er ordningen på 12,97 millioner kroner.

Det overordnede målet med Inkludering i kulturliv er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

– Vi ønsker et inkluderende og mangfoldig kulturliv, hvor alle kan finne sin plass uavhengig av hvor du bor, hvem du er, eller familiens økonomi. Kunst og kultur gir barn og unge en unik mulighet til å styrke identitet og selvtillit ved å utforske og uttrykke seg selv, derfor er denne ordningen veldig viktig, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til Kulturtanken.

Nær 13 millioner kroner er fordelt på 75 prosjekter. Midlene er fordelt over hele landet til et mangfold av grupper og aktiviteter.

– Å gi barn og unge muligheten til å oppleve og delta i kunst- og kulturfellesskap er ikke bare en nødvendighet, men også en investering i fremtiden, påpeker Kulturtankens direktør Øystein Strand.