– Trenger flere ressurser til å bekjempe overgrep og vold

Ayusha Awan i ICC sier seg positiv til å danne et kompetanseteam som fronter overgrep i nære relasjoner.
Foto: Skjermdump/YouTube
ICC vil stå i bresjen i kampen mot overgrep og vold i nære relasjoner, men sier at det er vanskelig i en organisasjon basert på frivillighet.

Tidligere har Dagsavisen fortalt om «Aisha», som var mer redd for konsekvensene fra sitt eget minoritetsmiljø enn for overgriperen sin, og dermed aldri anmeldte voldtektene hun sier hun ble utsatt for.

– Min kultur er et fristed for overgripere, mente hun.

Hun var en av de mange Dagsavisen snakket med, etter at Nasjonalt kunnskapssenter opplyste om utfordringer med å kartlegge omfanget av voldtekter blant innvandrerbefolkningen.

Vil danne kompetanseteam

Ayusha Awan, talsperson for en av de største moskeene i Oslo, Islamic Cultural Centre (ICC), sier at moskeen får mange henvendelser fra privatpersoner som ønsker råd og veiledning om ulike problemstillinger.

Hun påpeker på at det kan være krevende for enkelte å ta opp dette temaet i moskeen, men om man hadde fått ressurser til flere årsverk dedikert til sosiale tjenester så kan det være mulig å få dannet et team som kunne være bidragsytere.

– For at vi skal bli en viktig ressurs i kampen mot vold og overgrep i nære relasjoner må vi få ressursene også. Men moskeen er først og fremst et sted for opplysning og kan være et bindeledd opp til hjelpeapparater, sier hun til Dagsavisen.

Videre forteller hun at når det gjelder vold i nære relasjoner så er dette tradisjonelt sett forbundet med skam og tabu i flere minoritetsmiljøer.

– Det skal litt mer til før noen i våre miljøer går ut og forteller om slike tilfeller til noen. Ofte er flere redde for å miste fellesskapet sitt. Dette er dessverre noe vi må akseptere, men understreker at hun opplever en positiv endring i åpenheten fra innsiden.