– De må få en slutt på å utvise foreldre

Justisminister Emilie Enger Mehl (SP) sier til Klassekampen at de må reagere på misbruk for å opprettholde tilliten til asylinstituttet, mens AP ønsker ikke å skille barn fra mor eller far ved brudd på utlendingsloven, og ønsker andre sanksjonsmuligheter.
Foto: PRESSEFOTO: SENTERPARTIET Foto: Senterpartiet
Så langt i år er 40 foreldre kastet ut, fordi de har brutt utlendingsloven. Ap vil stoppe praksisen.

– De må få en slutt på å utvise foreldre. De skulle gjort det for lenge siden, sier Selma (16) på telefon til Klassekampen.

For fire år siden ble faren til Selma tvangsreturnert av politiet til Libanon, hvor han fortsatt befinner seg.

Klassekampen intervjuet Selma på hjemplassen hennes i Lofoten 8. februar i fjor. Siden da har 40 foreldre havnet i samme situasjon som Selmas pappa, skriver Klassekampen. Foreldrene har fått et utvisningsvedtak fra Utlendingsnemnda (UNE) fordi de har brutt utlendingsloven. APs landsmøte vil la foreldre som Selmas pappa bli, mens Senterpartiet ønsker en hardere linje.

Venter på utkastelse

Tallene viser til klagesaker UNE har behandlet i 2022 og så langt i 2023 som har endt med utvisning av en forelder, skriver Klassekampen. Vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet (UDI) er ikke tatt med, som betyr at de 40 foreldrene til barna under 18 år kan bli sendt ut av landet dersom de ikke tar saken videre til domstolen. Foreldrene består av om lag 20 prosent mødre, der resten er fedre.

Klassekampen skriver, at i tillegg til de 40 som utvises fordi de har brutt utlendingsloven, er 10 foreldre utvist på bakgrunn av brudd på straffeloven. I 2021 fikk 90 foreldre utvisningsvedtak fra UNE, der noen fortsatt har klager inne i systemet. Tallet på foreldre som venter på å bli kastet ut av landet kan dermed være høyere.

AP vil at foreldrene skal bli

I 2022 ble Baumann-rapporten presentert av arbeidsgruppen, som ble ledet av dommer Elizabeth Baumann. Arbeidsgruppen undersøkte utvisningspraksisen i saker der barn blir berørt og foreslo at i en del saker bør foreldre ikke utvises, men i stedet få andre typer sanksjoner, skriver Klassekampen.

Under landsmøtet til AP, vedtok landsmøtet anbefalingene fra Baumann-rapporten. Per nå er det ingen støtte fra justisminister Emilie Enger Mehl og Senterpartiet.

I en e-post til Klassekampen, om hvordan anbefalingene fra utvalget skal følges opp, skriver Mehl:

«Arbeidsgruppen var delt i sin innstilling på flere punkter, og noen av forslagene går for langt med tanke på at det også er andre sentrale hensyn i en utvisningssak. Det er viktig for regjeringen å sikre stabilitet og forutsigbarhet i innvandringspolitikken. Norge skal beskytte de som trenger det, men vi må også reagere på misbruk for å opprettholde tilliten til asylinstituttet.»

Vil la sakene ligge

Til klassekampen sier Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) at foreldre som har brutt utlendingsloven må få bli i landet av hensyn til barna.

– Det dreier seg om barns helt grunnleggende rett til familieliv med begge sine foreldre, sier han til Klassekampen.

Noas oppfordret myndighetene til å la utsendelsessakene ligge i bero inntil nytt regelverk var på plass. Dette sa Noas, da Baumann-rapporten kom i fjor.

Til Klassekampen skriver Mehl at:

«Selv om departementet nå arbeider med spørsmål om å utvikle regelverk og praksis, gir ikke dette grunnlag for å stille de aktuelle sakene i bero»