Somaliske menn vil samarbeide med barnevernet

I Skien skal det somaliske miljøet samarbeide mer med Barnevernet.
Foto: Wikicommons/Bitjungle
Mennene som har tatt initiativ til samarbeidet mener det betyr mye at en norsksomalier jobber i barnevernet i Skien. – Folk tenker de har en de kan stole på.

Tre somaliske menn på den ene siden av møtebordet hos barnevernstjenesten. De er fra foreningen Wadajir og fra moskeen Telemark islamsk trossamfunn. Mennene vil blant annet hjelpe til med å rekruttere fosterhjem, besøkshjem og støttekontakter blant somaliere.

Mennene mener det er betryggende og skaper tillit at en fra deres egen kultur er på innsiden av barnevernet.

Hasan sikter til norsk-somaliske Luul Elmi. Han tror folk tenker at hun er en som forstår dem, en de kan stole på og spørre om råd.

– Vi fra foreningen og moskeen håper vi kan få til noe sammen med barnevernet, sier han.

Les mer i Fontene