Rekordmange russere kom til Finland i fjor

Flere russere har krysset grensen over til Finland i løpet av det siste året.
Foto: Wikicommons/Tuomas Vitikainen
Finland tok imot over 6000 russere i fjor, flere enn de har gjort i noe år siden finske myndigheter begynte å føre oversikt i 1990.

Finland tok imot over 6000 russere i fjor, flere enn de har gjort i noe år siden finske myndigheter begynte å føre oversikt i 1990.

Det vil si at det selv ikke etter Sovjetunionens fall kom flere russere til landet – i 1991 forlot 5515 mennesker den kollapsede unionen til fordel for Finland, skriver kringkasteren Yle.

Statistikcentralens tall viser at finnene tok imot rekordmange innvandrere sett over ett, med 49.998. Tallet omfatter bare innvandrere, og ikke folk som søker om asyl. Dermed medregnes ikke krigsflyktninger fra Ukraina.

Økningen er stor fra tidligere år, stort sett har mellom 29.000 og 36.000 mennesker flyttet til Finland.

Det kom i fjor flest russere til Finland, fulgt av Sverige, India og Estland, der henholdsvis 2599, 2420 og 2387 innvandret fra.