Ny plan mot rasisme er på vei

– Mangfoldshåndtering er en kompetanse, ikke en holdning. Det er ikke alle som klarer å skille dette, sier Thomas Prestø, stipendiat ved Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold.
Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / Scenekunst.no
Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold lager sin første plan mot rasisme. Stipendiat Thomas Prestø håper akademiske institusjoner kaster seg på.
18Shares

– Det er ikke nok å snakke om rasisme og skape gode holdninger, vi må også tilby gode verktøy, sier leder for gruppa som utvikler en ikke-diskriminerende plattform, Thomas Prestø, stipendiat ved Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold til Kifinfo.

– Plattformen er et verktøy som først og fremst skal guide og veilede, målet er ikke å påvirke folks holdninger.

Gruppa Prestø leder består av lederne for scenografi og master, verneombud samt representanter for administrativt ansatte. Studentene er også koblet på og skal komme med innspill.

– For meg er det viktig at vi lager et aktivt og levende dokument. Resultatet skal være et slags verktøy for risikohåndtering, som kontinuerlig blir evaluert og justert dersom nye utfordringer blir avdekket, eller samfunnsendringer peker på et slikt behov, sier han.

Ferdiggjøres i juni

Ifølge Prestø skal planen bli ferdig i løpet av juni, ha en annen form enn andre handlingsplaner og skal tilpasses skolen spesifikt.

Plattformen skal være en veileder med prosess, metodikk og konkrete verktøy som kan hentes frem og iverksettes når noen rammes av rasisme.

– Veiledere har en tendens til å skrives i fine ord og vendinger, men altfor ofte støves de ned og blir lite brukt.