NIM-sjef: – Viktig å ivareta minoritetsinteresser

– Å bekjempe diskriminering og ivareta minoritetsinteresser er en grunnleggende del av menneskerettsvernet, sier sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.
Foto: nhri.no
Sannhets- og forsoningskommisjonen leverte 01. juni sin rapport til Stortinget. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) mener dette er en viktig rapport som kommer på et viktig tidspunkt.
40Shares

– Å bekjempe diskriminering og ivareta minoritetsinteresser er en grunnleggende del av menneskerettsvernet, og denne rapporten understreker de særskilte folkerettslige forpliktelsene Norge har overfor samene, kvenene/norskfinnene og skogfinnene. Kommisjonens grundige gjennomgang av fornorskingspolitikken mot disse gruppene er ikke bare avgjørende for å forstå historien, men også for å sikre deres menneskerettigheter i dag, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad via en pressemelding.

NIM har tidligere gjort en grundig undersøkelse av befolkningens holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge. Negative holdninger til disse gruppene er ofte basert på gamle stereotypier som tidligere ble brukt for å rettferdiggjøre statlig diskriminering gjennom fornorskingspolitikken.

– Kommisjonens forslag om en bred satsing på formidling og tiltak for å styrke kunnskapen om disse gruppenes historie, språk og kultur vil være viktig for å bekjempe og forebygge negative holdninger i dag og fremover, fortsetter hun.