Fagforening vedtar å ekskludere medlemmer i SIAN – udemokratisk, sier SIAN-lederen

Fellesforbundet i Stavanger har bestemt at de ikke vil ha medlemmer som er tilsluttet SIAN, og at disse umiddelbart skal utelukkes fra tillitsverv. Bildet fra Fagforbundets landsmøte 2017.
Foto: Kathrine Geard
Fellesforbundet i Stavanger nøyer seg ikke med å stå opp mot rasisme og nazisme. De har også vedtatt spesifikt at SIAN-medlemmer må utestenges fra medlemskap.
504Shares
Victoria Åsne Kinsella

– Vi organiserer i en bransje der det jobber mange forskjellige folk. Og når vi er veldig klare på at vi tar avstand fra slike organisasjoner, tror vi det hjelper, sier Marek Bogucki, avdelingsleder i Fellesforbundet, Stavanger til Utrop.

– Alle fagforeninger tar avstand

Fellesforbundet er et LO-forbund. Avdelingen i Stavanger organiserer blant annet i byggebransjen og byggeindustrien. 

Bogucki sier at medlemmene er fra hele verden, men at de fleste kommer fra Norge og Polen. Og at vedtaket var enstemmig. 

– Det ble vedtatt på årsmøtet av både de norske og de utenlandske medlemmene, sier han.

– Tror dere andre kommer til å følge etter?

– Jeg forstår det slik at alle fagforeninger tar avstand fra slike organisasjoner. Dette er også i utgangspunktet noe hele Fellesforbundet står for og har vedtatt. Men vedtaket vårt er litt mer spesifisert, sier Bogucki.

Der står det blant annet: “Årsmøtet i Fellesforbundet avdeling 730 har kommet til den konklusjon at organisasjonen “Stopp islamiseringen av Norge “ (SIAN) er en organisasjon som blant annet fremmer diskriminering av etniske minoritetsgrupper og fremmedhat i Norge. Årsmøtet tar derfor sterk avstand fra organisasjonen SIAN”. 

Avdelingen har bestemt at de ikke vil ha medlemmer som er tilsluttet SIAN, og at disse umiddelbart skal utelukkes fra tillitsverv. Dette gjelder også andre grupper de mener har rasistisk, nazistisk eller fascistisk program.

– SIAN sier selv at de ikke er rasistiske, men at det dreier seg om motstand mot en ideologi. Kan det være noen dilemmaer i å ekskludere alle disse? 

– Årsmøtet var enig. Så vi står for det som står i vedtaket, sier Bogucki. 

Han er imidlertid ikke bare positiv til å gi SIAN oppmerksomhet i media. 

– Det kan virke som reklame. Men vi håper også at det ikke kommer flere slike organisasjoner, sier Bogucki.

Bør få valget: SIAN eller fagorganisering

Johan Petter Andresen har vært tillitsvalgt i en større bedrift på Vestlandet i 28 år og har blant annet vært forbundsstyremedlem og klubbleder i SAFE (tidligere Oljearbeidernes fellessammenslutning).  

– Synes du det er riktig å ekskludere ansatte fra en fagforening fordi de er medlem i SIAN? 

– Jeg synes det er et godt tiltak. Avdelingen ser ut til å ha hatt en grundig diskusjon og blitt enige om at det er sånn de skal gjøre det, sier Andresen til Utrop. 

Han mener imidlertid at et vedtak ikke bør være for konkret. 

Men opplagte rasistiske organisasjoner som SIAN, Nordisk Motstandsfront og andre lignende organisasjoner kan godt spesifiseres, sier han.

– Da skal noen utelukkes på grunnlag av medlemskap? Selv om en person ikke har gjort eller sagt noe? 

Ja, for da vet vi hva vedkommende står for, sier Andresen.

Lovendringer har ikke gjort arbeidslivet bedre

Andresen forteller også om flere alvorlige episoder med rasisme i arbeidslivet. Og helt tilbake til 1976 da han deltok i en vellykket antirasistisk streik fordi en jugoslav urettvist hadde fått sparken. 

Han kjenner også til en mer nylig varslingssak som involverte et Hovedverneombud som sympatiserte med SIAN. Der mener han også at arbeidsgiver beskyttet vedkommende SIAN-medlem på tross av rasisme-anklager fra flere ansatte. 

Vi har fått flere endringer i lovverket som et bedre vern for varslere og egen lov mot diskriminering. Tror du vi har kommet lenger i dag?

– Nei, virkeligheten i arbeidslivet har ikke blitt bedre, sier Andresen. 

– Tror du også ekskludering fra fagorganisering kan bygge utenforskap, og at de som er rasistiske og kanskje også på vei til å bli radikalisert, kan trenge et fellesskap som kan motvirke dette? 

– Den beste fremgangsmåten er å diskutere SIAN i klubben, og deretter prøve å overbevise vedkommende om å melde seg ut av SIAN. Og dersom det ikke skjer, kan du varsle til arbeidsgiver og si at personen er uønsket på arbeidsplassen. Og da blir det et problem for bedriftsledelsen om den velger å holde en hånd over vedkommende eller står opp mot rasisme, sier Andresen.  

Men han sier også at det aller viktigste er å få igang diskusjonene i andre avdelinger, slik at forbundet får ansvaret med å utvikle hvordan de skal få bukt med fremmedfrykt, rasisme og nazisme i arbeidslivet. 

Håper andre vil følge etter

– Vi er kjempeglade for dette. Fordi nå står det svart på hvitt at fagforeningen ikke vil inkludere de som er medlemmer i SIAN, sier Nina Narvestad, leder i Antirasistisk Front, Stavanger til Utrop.

Hun mener retorikken til SIAN ligner på den nazistene brukte under andre verdenskrig, og at det ikke dreier seg om ideologi.

– Dette handler ikke om islamkritikk på samme måte som kritikken mot jødedommen ikke dreide seg om jødedommen, sier Narvestad. 

Hun mener også at SIAN tar fra muslimer sin identitet, og sammenligner det med tankegangen til Breivik.

– Jeg har vært på veldig mange markeringer av SIAN, og analysert disse. Og de kan si ting som “muslimen tenker sånn og sånn” og “se på alle disse muslimene”. Men religion er ikke en identitet, det blir praktisert veldig forskjellig på ulike steder, sier Narvestad.

– Tror dere andre fagforeninger vil følge etter?

– Vi har sendt kopi av vedtaket til flere forbund, og håper at andre fagforeninger vil gjøre lignende vedtak, sier Narvestad. 

Nevner ikke en organisasjon spesifikt

Karin Bøyum er avdelingsleder i et annet LO-forbund: Fagforbundet.

Hva sier vedtektene deres om ekskludering og utestengelse av medlemmer av rasistiske og nazistiske organisasjoner? Er noen organisasjoner nevnt spesifikt?

– Fagforbundet nevner ikke en bestemt organisasjon, men har ekskludert medlemmer som har tilknytning til slike. Vedtaket om eksklusjon er ikke tidsbegrenset. I den grad det på forhånd er kjent at vedkommende er medlem i en slik organisasjon, så skal ikke vedkommende tas opp som medlem, sier Bøyum i en e-post til Utrop.

Hun henviser også til vedtektene som har følgende ordlyd:

«Arbeidstakere som står tilsluttet eller representerer politiske partier, organisasjoner eller grupper som har nazistisk, rasistisk eller fascistisk formål, kan ikke være medlemmer i forbundet».

Antidemokratisk dreiing

Lars Thorsen er leder i SIAN og kommenterer vedtaket i en e-post

– I motsetning til Fellesforbundet, omfavner og beskytter SIAN de vestlige frihetsverdier som har gjort Norge til et bedre sted å være, enn de områder der islam setter rammene for samfunnsstyring, sier Thorsen til Utrop.

Han sier han også over tid har registrert en radikalisering, polarisering og antidemokratisk dreining hos flere LO-forbund. 

– Dette er beklagelig, men jeg har tro på at det gode vil seire, og at de som setter arbeidsfolks tarv først, vil ta tilbake kontrollen i fagbevegelsen. Den er alt for viktig til at marxister kan tillates å ødelegge den også, sier Thorsen.