Færre beboere på norske asylmottak

 
Foto: akross.info
Ved utgangen av oktober bodde det 3.930 personer fra 42 ulike land på asylmottak her i landet, det er vel 1.100 færre enn ved årsskiftet.

Nytt av året er at det er flest tyrkiske borgere på asylmottakene, til sammen 671 personer, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Deretter følgere eritreere med 594, etiopiere med 406, syrere med 398 og afghanere med 385 personer. 30 prosent av beboerne på asylmottakene er under 18 år.

Bare 44 prosent av beboerne venter på svar på asylsøknad eller har en klage på avslag inne til behandling. Nesten en tredel har fått endelig avslag på asylsøknaden og har utreiseplikt. En tredje stor gruppe venter på bosetting i en kommune.

UDI har i år redusert søknadsbunken med 2.122 asylsøknader, i alt har 1.105 personer fått innvilget søknaden om opphold i Norge.

Til sammen er det kommet 2.708 asylsøkere fra 97 land til Norge i årets ti første måneder, vel 500 færre enn til samme tid i fjor. Bare fem land har et tresifret antall søkere i år. Tyrkia topper listen med 690 asylsøknader, fulgt av Afghanistan, Syria, Eritrea og Iran. 36 prosent av asylsøkerne i år er kvinner.

(©NTB)