Opphevet voldtektsdom fordi meddommer ytret seg innvandringskritisk

En tingsrettsdom er opphevet etter at en meddommer i saken delte innvandringskritiske innlegg.
Foto: Pixaby
Mannen ble dømt til forvaring for voldtekt. Nå må saken behandles på nytt i tingretten, fordi meddommer har delt innvandringskritiske innlegg.
73Shares

I desember i fjor ble en mann i 20-årene dømt i tingretten til syv år og seks måneders forvaring for voldtekt av et barn under 14 år. Nå er dommen mot ham opphevet, fordi en av meddommerne i saken har ytret seg kritisk til innvandring på Facebook i mange år, ifølge NRK.

Facebook-postene gjør ham inhabil til å dømme i saker mot personer med utenlandsk bakgrunn, mener Borgarting lagmannsrett.

Rett24 omtalte saken først.

Her er noen av innleggene meddommeren har publisert på Facebook:

Meddommeren har blant annet skrevet «Gratulerer!! Igjen!!» til et innlegg han delte med et bilde av en mørkhudet mann hvor det sto:

«Gikk amok med kniv og drepte og skadet folk på Oslo-trikken. 19 måneder»

– Rettet mot utlendinger

Da forsvarer Marius Ihlebæk ble kjent med meddommerens innlegg på sosiale medier, ba han lagmannsretten vurdere om meddommeren var habil.

– Innholdet var, slik jeg oppfattet det, av utenlandskfiendtlig karakter, særlig rettet mot utlendinger som begår kriminalitet, sier Ihlebæk til NRK.

Innholdet som man deler på Facebook kan så tvil om din troverdighet.

– Hvis man har ytret seg i sosiale medier på en måte som gjør at man kan fremstå som forutinntatt om noe som vil kunne være avgjørende for hvordan man bedømmer den konkrete saken, vil man derfor kunne anses som inhabil til å dømme i den saken, forklarer Wessel-Aas overfor NRK.