Kommunene bes om å bosette over 5.000 flyktninger

 
Foto: Kristiansand kommune
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber norske kommuner om å bosette 5.350 flyktninger neste år, det samme som i år.

Andelen enslige, mindreårige flyktninger som skal bosettes det neste året er imidlertid redusert. 150 av flyktningene som kommunene bes om å bosette, er enslige, mindreårige, mot 270 i 2018.

Flyktningene er fordelt på kommunene etter et sett nye kriterier som skal bidra til god integrering, ifølge IMDi. Hovedprinsippet er fortsatt spredt og styrt bosetting, som blant annet vil si at det skal bosettes flyktninger over hele landet. Totalt er 235 kommuner blitt bedt om å bosette flyktninger neste år.

I tillegg skal det legges større vekt på flyktningenes mulighet til å få jobb i regionen og kommunens integreringsresultater.

– Flyktningene skal bosettes i både små og store kommuner. Vi er opptatt av å bosette flyktninger i kommuner hvor mulighetene for en god start er til stede. Dette innebærer blant annet gode muligheter for kvalifisering og arbeid, sier direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Ikke alle kommuner som har bosatt flyktninger tidligere, blir bedt om å bosette flyktninger neste år.

– Nå er det viktig at også kommuner som ikke skal bosette nye flyktninger, opprettholder et godt tilbud til flyktningene som allerede bor i kommunen. Flere flyktninger må ut i varig arbeid, sier Rieber-Mohn.

(©NTB)