Kirketillitsvalgt kritisk til kirkeasyl i Hønefoss

 
Foto: picsnaper
Lokalt tillitsvalgt i Den norske kirke Peder Gjerdrum er kritisk til at den familien som i fjor fikk kirkeasyl i Hønefoss, ikke ser ut til å forlate kirken.

Gjerdrum, som også er fast varamedlem i Hønefoss menighetsråd, sier til Vårt Land at familiens tilstedeværelse påvirker menighetens ordinære aktiviteter.

– Vi sa ja til å gi dem et akutt kirkeasyl. Men nå har de bodd i kirken i snart ett år, og det er meget usikkert om de vil forlate kirken om de ikke vinner fram i retten til sommeren, sier Gjerdrum.

Prost i Ringerike prosti, Kristin Moen Saxegaard, sier hun ikke kjenner igjen oppsummeringen av asylsaken slik Gjerdrum beskriver den.

– Men jeg erkjenner at saken er vanskelig, og at kirken ikke hadde sett for seg et så langvarig kirkeasyl. Nå har vi ikke et valg, vi må støtte opp om familien og deres krevende livssituasjon, sier hun.

Den afghanske familien mistet retten til å bli i landet etter lagmannsretten avviste en begjæring fra familien om å legge ned et forbud mot at deres asylavslag kan iverksettes før deres ankesak blir behandlet. Saken kommer opp for retten i sommer.

I slutten av februar i fjor hentet politiet, etter en beslutning gjort av PU, ekteparet og deres tre barn ut av menighetshuset på Fitjar. Familien søkte derfor tilflukt i Hønefoss kirke.

(©NTB)