Flere flyktninger fra andre land

I juli kom det inn 3482 søknader, 3011 var ukrainere. I juli i fjor kom det til sammenligning inn 2668 søknader, hvor 2388 var ukrainere, skriver Utlendingsdirektoratet i en pressemelding.

– Selv om det er færre ukrainere som ha søkt beskyttelse de første syv månedene i år sammenlignet med krigsutbrudd-året i fjor, så er det fortsatt høyt trykk av asylsøknader fra Ukraina. I løpet av årets første syv månedene kom det inn 19 112 søknader totalt. 17 065 var fra Ukraina. Bare i juli kom det inn 3 482 søknader derav 3 011 var ukrainere. I juli i fjor kom det til sammenligning inn 2 668 søknader derav 2 388 var fra ukrainere, ifølge UDI.

Analysen viser at ukrainere ofte har hatt opphold i et annet land før ankomst.

– En fersk UDI-analyse av ankomstbildet til Norge sammenlignet med andre relevante land viser for øvrig at rundt en tredjedel av ukrainere som søker beskyttelse i Norge oppgir at de har hatt opphold i et annet land. Av de som har oppgitt å ha en tillatelse så opplyser 37 prosent at Polen er det landet de har hatt tillatelse i.

Fra andre land utenfor Ukraina er økningen størst fra Tyrkia, Syria og Eritrea, hvor økningen er på nesten 24 prosent sammenlignet med de syv første månedene i 2022.