Regjeringen vil sikre kvinner en plass ved fredsforhandlingsbordet

 
Foto: HuffPost
Når kvinner deltar i fredsprosesser, blir det lettere å få varig fred, mener regjeringen. En ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet legges fram fredag.

– Den nye handlingsplanen legger til rette for at kvinner skal delta på alle nivåer i freds- og sikkerhetsarbeidet, skriver statsminister Erna Solberg (H) og hele fem statsråder i en kronikk i Dagbladet fredag.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), utviklingsminister Nikolai Astrup (H) og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) er til stede når planen lanseres fredag ettermiddag.

Kvinner og menn rammes ulikt av konflikter, påpekes det i kronikken.

– Likevel står kvinner ofte på sidelinjen når fredsavtaler fremforhandles, både som fredsmeklere og i partenes delegasjoner. Fremdeles ivaretar få fredsavtaler kvinners rettigheter tilfredsstillende, skriver regjeringsmedlemmene.

Den første handlingsplanen kom i 2006, seks år etter at FN vedtok en resolusjon om kvinner fred, og sikkerhet. Fredagens plan er den fjerde i rekken.

Blant tiltakene i planen er at Norge skal utnevne kvinner til å lede forhandlingsteam. Regjeringen vil også jobbe for at kvinner er med når ny grunnlov skrives eller sikkerhetssektoren reformeres og for at flere kvinner deltar i fredsbevarende operasjoner.

Norge skal dessuten arrangere en internasjonal humanitær konferanse om seksualisert og kjønnsbasert vold i væpnet konflikt i løpet av året.

(©NTB)