PST advarer mot økt etterretningstrykk fra fremmede stater

 
Foto: VG
Fremmede staters etterretning mot Norge vil bare øke, mener PST. De peker særlig på Russland og Kina.

Da PSTs trusselvurdering ble lagt fram mandag, understreket PST-sjef Benedicte Bjørnland at etterretningstrykket mot Norge fra fremmede stater øker. Det gjelder spesielt datanettverksoperasjoner.

– Metodene er billige, effektive og i konstant utvikling, og angriperne finner stadig nye sårbarheter de kan utnytte, sa Bjørnland.

Russland ble trukket fram som den største trusselen, men PST advarte også om Kina – og Huawei. Den kinesiske IT-giganten har vært brukt som utstyrsleverandør både av Telia og Telenor.

– Vi har sagt at man bør være oppmerksom på Huawei som aktør. Det er korte forbindelser mellom den kommersielle virksomheten og det kinesiske regimet. Kinas etterretningslov pålegger for eksempel både private og kommersielle aktører å samarbeide med nasjonen når den ønsker det, sa PST-sjefen.

Tar avstand
Mandag kveld kom den kinesiske ambassaden i Oslo med en uttalelse, der de kommenterer bemerkningene fra PST, skriver NRK.

uttalelsen understreker de at Kina alltid har respektert Norges suverenitet og nasjonale sikkerhet, og aldri har forstyrret eller blandet seg i norske innenrikspolitiske saker.

Videre i uttalelsen tar ambassaden avstand fra cyberspionasje, og sier videre at kinesiske selskaper ikke har mandat til å lage «bakdører» i produktene sine.

Terrorisme

Trusselvurderingen tar også for seg terrorisme, der den mest alvorlige terrortrusselen i 2019 fortsatt vil komme fra ekstreme islamistiske grupper, ifølge PST. Det vurderes som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å utføre terrorangrep i Norge.

Selv om trusselen fra radikal islam fortsatt regnes som den største, understrekte Bjørnland at Norge relativt sett er et trygt land.

I trusselvurderingen viser PST til at IS har tapt sitt «kalifat» i Syria og Irak, og dermed mistet en vesentlig del av sin appell. I tillegg var det i 2018 en markant nedgang i antall IS-inspirerte terrorangrep i Europa.

På en pressekonferanse trakk PST-sjefen fram at flere IS-medlemmer som er dømt i Norge, vil slippe ut i inneværende år.

– Vi håper at de har kommet på bedre tanker mens de har sittet og sonet fengselsstraffer, men vi har ikke noe garanti for det. Særlig de som har vært i Syria og Irak, som har vært fremmedkrigere og slåss for ISIL, kan utgjøre en fare hvis de har beholdt sitt ideologiske ståsted, sa hun.

Venstreekstreme økt aktivitet
Sannsynligheten for at norske høyreekstreme eller venstreekstreme grupper gjennomfører terrorangrep i Norge i 2019, vurderes som liten.

– Den nordiske motstandsbevegelsen er den høyreekstreme bevegelsen som har hatt størst eksponering de siste årene. Det forventes ikke at den vokser nevneverdig, sa Bjørnland.

– Når det gjelder venstreekstreme har det vært økt aktivitet og rekruttering det siste året. Likevel er dette fortsatt marginalt i Norge, og det er fremdeles først og fremst et ordensproblem, sa PST-sjefen.