Konkurranse om å lage minnesmerke etter 22. juli lyst ut

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik vil ha et verdig og inkluderende minnested for 22. juli.
Foto: Fremskrittspartiet
Det statlige organet Koro lyser ut en konkurranse for kunstnere for å lage det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Minnesmerket skal ligge på Johan Nygaardsvolds plass ved inngangspartiet i det nye regjeringskvartalet, skriver Aftenposten.

– Dette skal bli et nasjonalt minnested vi alle kan kjenne tilhørighet til, og der både vi og fremtidige generasjoner kan samles, sier Koro-direktør Sigurd Sverdrup Sandmo.

Koro – som står for Kunst i offentlig rom – har satt noen klare kriterier. Blant annet må minnestedet utformes slik at det kan holdes markeringer og seremonier der.

I tillegg skal navn på de som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya fremgå. Minnestedet skal ha et omfang på 1350 kvadratmeter.

Det er satt en foreløpig økonomisk ramme på 65 millioner kroner for hele prosjektet.

– Jeg ønsker at vi får et verdig og inkluderende minnested i et åpent og trygt regjeringskvartal. Det skal bli et godt sted å minnes, samtidig som det ivaretar ansatte i departementene som var direkte berørt av hendelsene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Vinnerprosjektet skal offentliggjøres i mars 2025. Dato for ferdigstillelsen er ikke satt.

(©NTB)