Størst ledighet blant innvandrere

 
Foto: My little norway
Arbeidsledigheten blant innvandrere var på 5,4 prosent i fjerde kvartal 2018, ifølge tall fra SSB. Det er langt mer enn i befolkningen som helhet.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i fjerde kvartal i fjor var registrert totalt 62.433 helt arbeidsledige i landet. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Holdes innvandrere borte fra statistikken er ledigheten i befolkningen på 1,6 prosent, ifølge tallene fra SSB.

Ledigheten blant innvandrere alene på 5,4 prosent er altså mer enn dobbelt som høy som i befolkningen totalt. SSB har ikke sammenlignbare tall fra tidligere ettersom endringer innført av Nav i 2018 gjør at tallene fra før fjerde kvartal ikke kan tas med i statistikken.

Blant innvandrere er ledigheten høyest hos afrikanere, med 10 prosent, mens det blant innvandrere fra Asia er en ledighet på 6,2 prosent. Lavest ledighet er det blant innvandrere fra Norden og Nord-Amerika/Oseania, der ledigheten ligger på 2,3 prosent hos begge gruppene.

Totalt var 25.001 innvandrere registrert som helt arbeidsledige i fjerde kvartal. Av disse var 12.929 menn og 12.072 kvinner.

(©NTB)